BuigingsradiusBuigingsradius: Minimum buigingsradius "R" is de straal van de kleinst mogelijke cirkel waaromheen een slang gebogen kan worden zonder te knikken.


Voor doornslang
  6 x inwendige diameter van de slang


Spiraalslang, uitwendig glad
  8 x inwendige diameter t/m 100 mm
  10 x inwendige diameter boven 100 mm


Spiraalslang, uitwendig gegolfd
  6 x inwendige diameter t/m 100 mm
  8 x inwendige diameter boven 100 mm


Als de slangen onder druk komen te staan geldt 4 / 5 van deze waarden. Verder is de buigingsradius sterk afhankelijk van de opbouw en samenstellingen van de slangen.